Skip to main content

Přihláška na soustředění v Borech

Toto je přihláška na letní tábor v Borech, která plně nahrazuje papírovou přihlášku používanou v minulých letech. Registrace a přihlášení usnadní vyplnění některých údajů, ale není nutná.

Prosím věnujte vyplňování pozornost. Podrobné informace o táboře a pokyny jsou zde.

Před odjezdem je také potřeba odevzdat podepsané prohlášení o bezinfekčnosti.

Účastník tábora = judista
(bez lomítka)

Rodné číslo prosím použijte při úhradě jako variabilní symbol

Vyberte, kdo Vás trénuje.

Uveďte, jak dlouho děláte judo, v jakém klubu, proč máte zájem o soustředění Judo SKKP Brno.

Tábor je přednostně určen pro členy Judo SKKP Brno. Proto nečlenové klubu musí před přihlášením projednat možnost účasti (a následného přihlášení) s vedoucím tábora. Bez souhlasu vedoucího tábora není přihlášení platné (i při splnění ostatních avizovaných podmínek účasti – přihlášení a zaplacení). Důvodem tohoto opatření jsou kapacitní důvody tábora. 

Kontaktní osoba

Uveďte kontakt na rodiče. Pokud jste dospělí, vyplňte svůj telefon a email.

Cena a platba

Cena tábora je 3800,– Kč. Pozor! Tato cena platí při dodržení data splatnosti!
Datum splatnosti je 20.06. Datumem splatnosti se rozumí datum připsání peněz na účet klubu.
Při pozdější úhradě (když peníze dorazí na účet klubu po 20.06.) je cena tábora o 500,– Kč vyšší, tedy 4300,– Kč.

Datum, kdy uhradíte cenu tábora. Doporučujeme tábor zaplatit do 16.6., protože cena tábora při pozdní úhradě (když peníze dorazí na účet klubu po 20.6.) je o 500 Kč vyšší.

Souhlasím s pravidly tábora a pokyny a beru na vědomí, že datum splatnosti (do kdy mají být peníze připsány na účet klubu) je 20.6. Při úhradě po datu splatnosti je cena tábora 4300,– Kč.

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.

Malá chybička

Ve formuláři se nedá nastavit datum úhrady 2015, jen loňský rok ;)

Diky

Obrázek uživatele Admin

Diky, opraveno.