Skip to main content

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ROK 2019

Posted in

Ahoj / dobrý den,

v článku naleznete informace o platbě členských příspěvků na letošní rok.

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY na rok 2019

 • Splatnost do 31.1.2019.
 • Platí se za KALENDÁŘNÍ ROK, od ledna do prosince.

BRNO: 4500 Kč.

 • Všechny tréninkové jednotky s výjimkou skupiny BRNO – KONDIČNÍ JUDO.

BRNO: KONDIČNÍ JUDO 3000 Kč (pro pokročilé i začátečníky starší 15ti let).

 • Tréninky 1× týdně pouze ve čtvrtek od 19:00 do 21:00.
 • Možnost půlročního kurzu za 2000 Kč, nebo 1 tréninková jednotka 100 Kč.
 • Nelze uplatnit slevu na dalšího rodinného příslušníka.


KUŘIM: 4500 Kč. (platí se za KALENDÁŘNÍ ROK, od ledna do prosince).
BÍLOVICE NAD SVITAVOU: 3000 Kč (platí se za KALENDÁŘNÍ ROK, od ledna do prosince).


PŘIHLÁŠKU DO ODDÍLU NALEZNETE ZDE. (Přihlášku vyplňují pouze nově příchozí členové).


ÚDAJE PRO PLATBU:

 • Bankovní účet: KB BRNO: 43–704550297/0100
 • Variabilní symbol: Rodné číslo člena (uvádějte prosím bez lomítka).
 • Specifický symbol: 2019
 • Popis příkazce (text): Příjmení, jméno člena a tréninková skupina (U dětí NEPIŠTE příjmení a jméno rodičů. Brno, Bílovice, Kuřim).
 • V případě platby za více osob, provádějte platbu za každého člena zvlášť.
 • V případě slevy uveďte v popisu příkazce za jménem i důvod slevy (1. místo, 2 osoba, sebeobrana apod.).

Pokud platbu hradí zaměstnavatel, nebo nějaká jiná organizace, musí být na platebním příkazu uvedeno minimálně jméno člena a účel platby, jinak se platba nedá přiřadit.


SLEVY NA PŘÍSPĚVCÍCH:

KAŽDÝ DALŠÍ RODINNÝ PŘÍSLUŠNÍK sleva 500 Kč – sleva je platná pouze při úhradě členských příspěvků za celý kalendářní rok.

MEDAILISTÉ Z MČR A PČR jednotlivců (kategorie od ml. žáků po muže).

 • 1. místo sleva 1000 Kč (3500 Kč).
 • 2. místo sleva 700 Kč (3800 Kč).
 • 3. místo sleva 500 Kč (4000 Kč).

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ – čtěte pozorně!

FAKTURA JAKO DOKLAD O ZAPLACENÍ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ:

 • Pokud budete požadovat fakturu jako doklad o zaplacení členských příspěvků (např. pro ZP, zaměstnavatele apod.), je potřeba si o ni požádat nejpozději do 28. 2. 2019. Po tomto datu Vám bude vystaven už pouze výpis z BÚ s razítkem klubu (takovéto potvrzení ovšem některé ZP a organizace neakceptují).
 • Splatnost členského příspěvku je do 31. 1. 2019.

LICENCE:

 • Každý člen musí mít vytištěnou licenci, bez které není možné startovat na žádném turnaji.
 • Platnost licence je 1 rok.
 • Na licenci musí být barevná fotografie.
 • Všechny licenční karty jsou k dispozici na webových stránkách ČSJu, kde si ji každý sám vytiskne: https://evidence.czechjudo.org/EasyUsers.aspx

 • KDY NELZE LICENCI VYTISKNOUT:
 • Pokud není uhrazen příspěvek do oddílu.
 • Pokud vám chybí jakýkoliv údaj potřebný k registraci na ČSJu (vyplněné všechny údaje na evidenčním listu a fotografie ve formátu jpg).

SPORTOVNÍ LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA:

 • Každý člen oddílu MUSÍ MÍT PLATNOU SPORTOVNÍ LÉKAŘSKOU PROHLÍDKU.

Výjimku mají členové, kteří splňují jednu z těchto podmínek:

 1. Dítě do 10ti let, které má 6 KYU (bílý pásek). Tyto děti mohou mít potvrzení od obvodního lékaře, ale preferujeme SPORTOVNÍ PROHLÍDKU.
 2. Členové starší 18ti let (Tito členové si zdravotní prohlídky řeší samostatně).

Pro všechny ostatní členy, kteří nesplňují ani jednu z výše uvedených podmínek je SPORTOVNÍ ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKA POVINNÁ!

UPOZORNĚNÍ:

 1. POTVRZENÍ MUSÍ BÝT OD SPORTOVNÍHO LÉKAŘE.
 2. VYŠETŘENÍ MUSÍ BÝT PROVEDENO VČETNĚ ZÁTĚŽOVÉHO TESTU A EKG.
 3. POTVRZENÍ OD OBVODNÍHO LÉKAŘE NESTAČÍ.
 4. PROHLÍDKA JE PLATNÁ 1 ROK.

Kopii potvrzení o absolvování prohlídky odešlete na email ceskkp@seznam.cz nebo předejte svému trenérovi, který mi ji následně předá k evidenci.


ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK:

 • Zajišťuje základní pojištění
 • Umožňuje využívání všech tréninkových jednotek klubu.
 • Umožňuje využívat posilovnu a saunu TJ SKKP.
 • Skládá se ze tří částí: Příspěvek klubu, příspěvek TJ SKKP (Tělovýchovná jednota), příspěvek ČSJu (Český svaz JUDO).

PŘIHLÁŠKY:

 • Přihlášky nebo jakékoli dotazy můžete směřovat na Radim Preis, tel: 606 601 419 (všechny věkové kategorie), nebo na svého trenéra, anebo ji pošlete včetně fotografie (v JPG) na e-mail ceskkp@seznam.cz


Schváleno VV JUDO SKKP BRNO, dne: 1. 12. 2018

Judo SKKP Brno 1C.jpg
PřílohaVelikost
SPORTOVNÍ PROHLÍDKA PRO ČLENY SKKP JUDO.pdf137.28 KB