Skip to main content

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

Posted in

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY:

BRNO – JUDO 4500 Kč. (platí se za KALENDÁŘNÍ ROK, od ledna do prosince).

BRNO – SEBEOBRANA 4500 Kč. (platí se za KALENDÁŘNÍ ROK, od ledna do prosince).

 • Půlroční kurz 2500 Kč, nebo 1 tréninková jednotka 100 Kč.

KUŘIM 3000 Kč. (platí se za KALENDÁŘNÍ ROK, od ledna do prosince).

BÍLOVICE NAD SVITAVOU 3000 Kč (platí se za KALENDÁŘNÍ ROK, od ledna do prosince).

ZŠ ZEMĚDĚLSKÁ 3000 Kč (platí se za ŠKOLNÍ ROK, od září do září).


ÚDAJE PRO PLATBU:

 • Bankovní účet: KB BRNO 43–704550297/0100
 • Variabilní symbol: Rodné číslo člena (uvádějte prosím bez lomítka).
 • Specifický symbol: 2017
 • Popis příkazce (text): Příjmení a jméno člena (u dětí prosím NEPIŠTE příjmení a jméno rodičů).
 • V případě platby za více osob, provádějte platbu za každého člena zvlášť.
 • V případě slevy uveďte v popisu příkazce za jménem i důvod slevy (1. místo, 2 osoba, apod.).

Pokud platbu hradí zaměstnavatel, nebo nějaká jiná organizace, musí být na platebním příkazu uvedeno minimálně jméno člena a účel platby, jinak se platba nedá přiřadit.


SLEVY NA PŘÍSPĚVCÍCH:

KAŽDÝ DALŠÍ RODINNÝ PŘÍSLUŠNÍK sleva 500 Kč.

MEDAILISTÉ Z MČR A PČR (kategorie od ml. žáků po muže).

 • 1. místo sleva 1000 Kč (3500 Kč).
 • 2. místo sleva 700 Kč (3800 Kč).
 • 3. místo sleva 500 Kč (4000 Kč).

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ – čtěte pozorně!

FAKTURA JAKO DOKLAD O ZAPLACENÍ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ:

 • Pokud budete požadovat fakturu jako doklad o zaplacení členských příspěvků (např. pro ZP, zaměstnavatele apod.), je potřeba si o ni požádat nejpozději do 28. 2. 2017. Po tomto datu Vám bude vystaven už pouze výpis z BÚ s razítkem klubu (takovéto potvrzení ovšem některé ZP a organizace neakceptují).
 • Splatnost členského příspěvku je do 31. 1. 2017.

LICENCE:

 • Každý člen musí mít vytištěnou licenci, bez které není možné startovat na žádném turnaji.
 • Platnost licence je 1 rok.
 • Všechny licenční karty jsou k dispozici na webových stránkách ČSJu, kde si ji každý sám vytiskne: https://evidence.czechjudo.org/EasyUsers.aspx

 • KDY NELZE LICENCI VYTISKNOUT:
 • Pokud není uhrazen příspěvek do oddílu.
 • Pokud vám chybí jakýkoliv údaj potřebný k registraci na ČSJu (vyplněné všechny údaje na evidenčním listu a fotografie ve formátu jpg).

LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA:

 • Všichni sportovci musí mít platnou lékařskou prohlídku, nebo čestné prohlášení!
 • Doporučujeme, aby každý sportovec absolvoval sportovní prohlídku, kterou bude mít potvrzenou na licenční kartě a v průkazu JUDO.

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK:

 • Zajišťuje základní pojištění
 • Umožňuje využívání všech tréninkových jednotek klubu.
 • Umožňuje využívat posilovnu a saunu TJ SKKP.
 • Skládá se ze tří částí: Příspěvek klubu, příspěvek TJ SKKP (Tělovýchovná jednota), příspěvek ČSJu (Český svaz JUDO).

PŘIHLÁŠKY:

 • Přihlášky nebo jakékoli dotazy můžete směřovat na Radim Preis, tel: 606 601 419 (všechny věkové kategorie), nebo na svého trenéra, anebo ji pošlete včetně fotografie (v JPG) na e-mail ceskkp@seznam.cz


Schváleno VV JUDO SKKP BRNO, dne: 23. 8. 2017

Obrázek3.jpg
PřílohaVelikost
PŘIHLÁŠKA - EVIDENČNÍ LIST_2017.pdf76.29 KB