Skip to main content

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ROK 2019

Posted in
Judo SKKP Brno 1C.jpg

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY na rok 2019:

BRNO: 4500 Kč. (platí se za KALENDÁŘNÍ ROK, od ledna do prosince).

 • JUDO MASTERS, SEBEOBRANA a ZAČÁTEČNÍCI STARŠÍ 15LET(možnost půlročního kurzu za 2500 Kč, nebo 1 tréninková jednotka 100 Kč – pouze čtvrteční trénik od 19:00).


KUŘIM: 4500 Kč. (platí se za KALENDÁŘNÍ ROK, od ledna do prosince).
BÍLOVICE NAD SVITAVOU: 3000 Kč (platí se za KALENDÁŘNÍ ROK, od ledna do prosince).


PŘIHLÁŠKU DO ODDÍLU NALEZNETE ZDE.


ÚDAJE PRO PLATBU:

 • Bankovní účet: KB BRNO: 43–704550297/0100
 • Variabilní symbol: Rodné číslo člena (uvádějte prosím bez lomítka).
 • Specifický symbol: 2019
 • Popis příkazce (text): Příjmení a jméno člena (u dětí prosím NEPIŠTE příjmení a jméno rodičů).
 • V případě platby za více osob, provádějte platbu za každého člena zvlášť.
 • V případě slevy uveďte v popisu příkazce za jménem i důvod slevy (1. místo, 2 osoba, apod.).

Pokud platbu hradí zaměstnavatel, nebo nějaká jiná organizace, musí být na platebním příkazu uvedeno minimálně jméno člena a účel platby, jinak se platba nedá přiřadit.


SLEVY NA PŘÍSPĚVCÍCH:

KAŽDÝ DALŠÍ RODINNÝ PŘÍSLUŠNÍK sleva 500 Kč – sleva je platná pouze při úhradě členských příspěvků za celý kalendářní rok.

MEDAILISTÉ Z MČR A PČR (kategorie od ml. žáků po muže).

 • 1. místo sleva 1000 Kč (3500 Kč).
 • 2. místo sleva 700 Kč (3800 Kč).
 • 3. místo sleva 500 Kč (4000 Kč).

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ – čtěte pozorně!

FAKTURA JAKO DOKLAD O ZAPLACENÍ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ:

 • Pokud budete požadovat fakturu jako doklad o zaplacení členských příspěvků (např. pro ZP, zaměstnavatele apod.), je potřeba si o ni požádat nejpozději do 28. 2. 2019. Po tomto datu Vám bude vystaven už pouze výpis z BÚ s razítkem klubu (takovéto potvrzení ovšem některé ZP a organizace neakceptují).
 • Splatnost členského příspěvku je do 31. 1. 2019.

LICENCE:

 • Každý člen musí mít vytištěnou licenci, bez které není možné startovat na žádném turnaji.
 • Platnost licence je 1 rok.
 • Na licenci musí být barevná fotografie.
 • Všechny licenční karty jsou k dispozici na webových stránkách ČSJu, kde si ji každý sám vytiskne: https://evidence.czechjudo.org/EasyUsers.aspx

 • KDY NELZE LICENCI VYTISKNOUT:
 • Pokud není uhrazen příspěvek do oddílu.
 • Pokud vám chybí jakýkoliv údaj potřebný k registraci na ČSJu (vyplněné všechny údaje na evidenčním listu a fotografie ve formátu jpg).

LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA:

 • Všichni sportovci musí mít platnou lékařskou prohlídku!
 • Doporučujeme, aby každý sportovec absolvoval sportovní prohlídku, kterou bude mít potvrzenou na licenční kartě a v průkazu JUDO.

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK:

 • Zajišťuje základní pojištění
 • Umožňuje využívání všech tréninkových jednotek klubu.
 • Umožňuje využívat posilovnu a saunu TJ SKKP.
 • Skládá se ze tří částí: Příspěvek klubu, příspěvek TJ SKKP (Tělovýchovná jednota), příspěvek ČSJu (Český svaz JUDO).

PŘIHLÁŠKY:

 • Přihlášky nebo jakékoli dotazy můžete směřovat na Radim Preis, tel: 606 601 419 (všechny věkové kategorie), nebo na svého trenéra, anebo ji pošlete včetně fotografie (v JPG) na e-mail ceskkp@seznam.cz


Schváleno VV JUDO SKKP BRNO, dne: 1. 12. 2018