Skip to main content

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ROK 2022

Posted in

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY na rok 2022

DATUM SPLATNOSTI: DO 31. 1. 2022 (platí se za KALENDÁŘNÍ ROK, od ledna do prosince).

VÝŠE ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ pro rok 2022

 • BRNO: 6000 Kč/rok (nově příchozí členové od září 2022 – 1900 Kč).
 • BRNO (kondiční judo): 4000 Kč/rok (Trénink pouze 1× týdně ve čtvrtek od 19:15 do 20:15).
 • KUŘIM: 4000 Kč/rok
 • BÍLOVICE NAD SVITAVOU: 3000 Kč/rok

Každý další rodinný příslušník sleva 1000 Kč (sleva je platná pouze při úhradě členských příspěvků za celý kalendářní rok).
 

Schváleno VH Judo SK Královo Pole Brno, z.s.


ÚDAJE PRO PLATBU

 • BANKOVNÍ ÚČET KB: 43–704550297/0100
 • VARIABILNÍ SYMBOL: Rodné číslo člena (uvádějte prosím bez lomítka).
 • SPECIFICKÝ SYMBOL: 2022
 • POPIS PŘÍKAZCE: Příjmení a jméno člena (NEPIŠTE PŘÍJMENÍ A JMÉNO RODIČŮ).

VŠECHNY POLOŽKY JSOU POVINNÉ!

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

 • V případě platby za více osob, provádějte platbu za každého člena zvlášť.
 • V případě slevy uveďte v popisu příkazce za jménem i důvod slevy.
 • Pokud platbu hradí zaměstnavatel, nebo nějaká jiná organizace, musí být na platebním příkazu uvedeno minimálně jméno člena a účel platby, jinak se platba nedá přiřadit.
 • Platbu za členský příspěvek lze rozdělit do dvou částí. Splatnost je v takovém případě do 31. 5. 2022.

Předem děkujeme za dodržení termínu splatnosti.

VV Judo SK Královo Pole Brno, z.s.


DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ – čtěte pozorně!

FAKTURA JAKO DOKLAD O ZAPLACENÍ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ:

 • Pokud budete požadovat fakturu jako doklad o zaplacení členských příspěvků (např. pro ZP, zaměstnavatele apod.), je potřeba si o ni požádat nejpozději do 28. 2. 2022. Po tomto datu Vám bude vystaven už pouze výpis z BÚ s razítkem klubu (takovéto potvrzení ovšem některé ZP a organizace neakceptují).
 • Splatnost členského příspěvku je do 31. 1. 2022.

LICENCE:

 • Každý člen musí mít vytištěnou licenci, bez které není možné startovat na žádném turnaji.
 • Platnost licence je 1 rok.
 • Na licenci musí být barevná fotografie.
 • Všechny licenční karty jsou k dispozici na webových stránkách ČSJu, kde si ji každý sám vytiskne: https://evidence.czechjudo.org/EasyUsers.aspx

 • KDY NELZE LICENCI VYTISKNOUT:
 • Pokud není uhrazen příspěvek do oddílu.
 • Pokud vám chybí jakýkoliv údaj potřebný k registraci na ČSJu (vyplněné všechny údaje na evidenčním listu a fotografie ve formátu jpg).

SPORTOVNÍ LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA:

 • Každý člen oddílu MUSÍ MÍT PLATNOU SPORTOVNÍ LÉKAŘSKOU PROHLÍDKU.

Výjimku mají členové, kteří splňují jednu z těchto podmínek:

 1. Dítě do 10ti let, které má 6 KYU (bílý pásek). Tyto děti mohou mít potvrzení od obvodního lékaře, ale preferujeme SPORTOVNÍ PROHLÍDKU.
 2. Členové starší 18ti let (Tito členové si zdravotní prohlídky řeší samostatně).

Pro všechny ostatní členy, kteří nesplňují ani jednu z výše uvedených podmínek je SPORTOVNÍ ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKA POVINNÁ!

UPOZORNĚNÍ:

 1. POTVRZENÍ MUSÍ BÝT OD SPORTOVNÍHO LÉKAŘE.
 2. VYŠETŘENÍ MUSÍ BÝT PROVEDENO VČETNĚ ZÁTĚŽOVÉHO TESTU A EKG.
 3. POTVRZENÍ OD OBVODNÍHO LÉKAŘE NESTAČÍ.
 4. PROHLÍDKA JE PLATNÁ 1 ROK.

Kopii potvrzení o absolvování prohlídky odešlete na email ceskkp@seznam.cz nebo předejte svému trenérovi, který mi ji následně předá k evidenci.


ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK:

 • Zajišťuje základní pojištění
 • Umožňuje využívání všech tréninkových jednotek klubu.
 • Umožňuje využívat posilovnu a saunu TJ SKKP.
 • Skládá se ze tří částí: Příspěvek klubu, příspěvek TJ SKKP (Tělovýchovná jednota), příspěvek ČSJu (Český svaz JUDO).

PŘIHLÁŠKY:

 • Přihlášky nebo jakékoli dotazy můžete směřovat na Radim Preis, tel: 606 601 419 (všechny věkové kategorie), nebo na svého trenéra, anebo ji pošlete včetně fotografie (v JPG) na e-mail ceskkp@seznam.cz


Schváleno VH Judo SK Královo Pole Brno, z.s.

Judo SKKP Brno 1C.jpg
PřílohaVelikost
SPORTOVNÍ PROHLÍDKA PRO ČLENY SKKP JUDO.pdf137.28 KB