Skip to main content

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

Posted in

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

DATUM SPLATNOSTI: DO 31. 1. 2023 (platí se za KALENDÁŘNÍ ROK, od ledna do prosince).

VÝŠE ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ

 • BRNO: 8000 Kč/rok.
 • KUŘIM: 6000 Kč/rok
 • BÍLOVICE NAD SVITAVOU: 4000 Kč/rok

Každý další rodinný příslušník sleva 2000 Kč (sleva je platná pouze při úhradě členských příspěvků za celý kalendářní rok).
Schváleno VH Judo SK Královo Pole Brno, z.s. 

ÚDAJE PRO PLATBU: Platbu členských příspěvků provádějte pouze přes klubovou platformu EOS!

Platbu za členský příspěvek lze rozdělit do dvou částí. Splatnost je v takovém případě do 31. 4. 2023. 

Předem děkujeme za dodržení termínu splatnosti.


DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ – čtěte pozorně!

FAKTURA JAKO DOKLAD O ZAPLACENÍ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ:

 • Pokud budete požadovat fakturu jako doklad o zaplacení členských příspěvků, vygeneruje se Vám po zaregistrování do klubové platformy EOS.
 • Splatnost členského příspěvku je do 31. 1. 2023.

LICENCE:

 • Každý člen musí mít vytištěnou licenci, bez které není možné startovat na žádném turnaji.
 • Po zaplacení členských příspěvků a zpracování požadavku na ČSJu bude licence umístěna v EOS u vašeho profilu.
 • Platnost licence je 1 rok.
 • Na licenci musí být barevná fotografie.

 • KDY NELZE LICENCI VYTISKNOUT:
 • Pokud není uhrazen příspěvek do oddílu.
 • Nejste zaregistrivaní v klubové pltformě EOS (vyplněné všechny potřebné údaje a barevná fotografie ve formátu jpg).

SPORTOVNÍ LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA:

 • Každý člen oddílu MUSÍ MÍT PLATNOU SPORTOVNÍ LÉKAŘSKOU PROHLÍDKU.

Výjimku mají členové, kteří splňují jednu z těchto podmínek:

 1. Dítě do 10ti let, které má 6 KYU (bílý pásek). Tyto děti mohou mít potvrzení od obvodního lékaře, ale preferujeme SPORTOVNÍ PROHLÍDKU.
 2. Členové starší 18ti let (Tito členové si zdravotní prohlídky řeší samostatně).

Pro všechny ostatní členy, kteří nesplňují ani jednu z výše uvedených podmínek je SPORTOVNÍ ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKA POVINNÁ!

UPOZORNĚNÍ:

 1. POTVRZENÍ MUSÍ BÝT OD SPORTOVNÍHO LÉKAŘE.
 2. VYŠETŘENÍ MUSÍ BÝT PROVEDENO VČETNĚ ZÁTĚŽOVÉHO TESTU A EKG.
 3. POTVRZENÍ OD OBVODNÍHO LÉKAŘE NESTAČÍ.
 4. PROHLÍDKA JE PLATNÁ 1 ROK.

Kopii potvrzení o absolvování prohlídky nahrajte do svého profilu v EOS.


Schváleno VH Judo SK Královo Pole Brno, z.s.

Judo SKKP Brno 1C.jpg
PřílohaVelikost
SPORTOVNÍ PROHLÍDKA PRO ČLENY SKKP JUDO.pdf137.28 KB