Skip to main content

Koroška Open 2015

KoroskaOpen2015.jpg

V sobotu 14. 11 a v neděli 15.11 jsme se jako již tradičně zúčastnili turnaje ve Slovinsku. V sobotu byly na programu zápasy mladších žáků a dorostenců, v neděli starších žáků a družstev. Konkurence je na tomto turnaji vždy velká, ale v letošním roce to byl turnaj nejsilněji obsazený za celou dobu, co se ho účastníme. Konkurence 28 států a několika reprezentačních družstev, nám letos medailové vyhlídky hodně vzdálila. Nicméně jednu bronzovou, jsme zásluhou Sabči Havlíčkové přivezli. V pondělí jsme absolvovali ještě tréninkový kemp, na kterém jsme si měli možnost zatrénovat s judisty i z tak exotických zemí jako je např. Japonsko, nebo Egypt.

Radim Preis